גודל: 4.5*2.2*2
חומרים: כיפוף מוט נירוסטה וציפוי פלסטי דיפ
קורס: תרגיל מתכת
שנה ב'
מרצים: אורי בן צבי, מאור אהרון

עדי פארי

נעץ לתלייה של דברים,כאשר הנייר או התמונה מוחזקים על ידי קליפ ואינם מנוקבים כאשר הם מוצמדים ללוח

A pushpin for precious things.
The papers or pictures are held by a clip and so are not pierced when they are pinned to the board.

Adi Peery

Dimensions: 4.5*2.2*2
Materials: Bending a stainless-steel wire coated with plasti-dip
Course: Metal project
2nd year
Lecturers: Ori Ben-Zvi, Maor Aharon

:Contact / ליצירת קשר

Clipins

קליפינס

0542571066

תרגיל מתכת
Metal project