גודל: 7*22*53
חומרים: עיבוד כפות דקלים
קורס: תרגיל קולב
שנה א'
מרצים: תומר ספיר, רונה זינגר

נועה שטרן

בעבודתי על הקולב חקרתי איך אני מחזירה לכפות הדקלים את ה"טריות" והגמישות שלו ממצב שהוא יבש. בקולב עצמו יש קונטרסט חזק בין חומר אורגני להתערבות תעשייתית

I developed a method for transforming the dry leaf back to its original flexible state. The organic material contrasts sharply with industrial intervention

Noah Stern

Dimensions: 7*22*53
Materials: Areca leaf forming
Course: Hanger project
1st year
Lecturers: Tomer Sapir, Rona Zinger

:Contact / ליצירת קשר

Hanger inspired by Areca leaf forming

קולב בהשראת עיבוד כפות דקלים

0509701894

תרגיל קולב
Hanger project