גודל: 43*12*30
חומרים: תהליך למינציה מיוחדת עם פורנירי עץ
קורס: תרגיל קולב
שנה א'
מרצים: תומר ספיר, רונה זינגר

אודליה בן דב

תרגיל בקומפוזיציה, קולב בהשראת מחושים של עש, ושל דובון הקורים בפרט.

Composition studio - a hanger inspired by the tentacles of moths.

Odelia Ben Dov

Dimensions: 43*12*30
Materials: Modified wood veneer lamination
Course: Hanger project
1st year
Lecturers: Tomer Sapir, Rona Zinger

:Contact / ליצירת קשר

Ocnogyna loewii inspired hanger

קולב בהשראת דובון קורים

תרגיל קולב
Hanger project